مجتمع فنی پیوند داده ها • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • lift

مجتمع آموزشی پیوندداده ها


نصب وتعمیرات پکیج
مدت دوره : یکماه
شهریه : 980هزار تومان
حرف PK را به شماره زیر پیامک کنید
50004682

 • مبانی سوخت واحتراق
 • مفاهیم حرارت وگرما
 • شرح عملكرد عمومي پكيج هاي شوفاژ ديواري
 • انواع پكيج هاي ديواري از نظر محفظه احتراق
 • بررسي مدل هاي مختلف پكيج هاي شوفاژ ديواري
 • شرح اجزاي پكيج شوفاژ ديواري
 • طرز كار پکیج
 • رفع عیب و تعمیرات تخصصی
 • تفاوت ها درمدلهای مختلف
 • ابزار و تجهيزات نصب و تعميرات 
 • اصول و مراحل نصب پکیج
 • سرويس و تعمير پكيج
 • سيستم كنترل و برق دستگاه پكيج شوفاژ ديواري
 • روش تامين هواي لازم جهت احتراق و محدوديت هاي نصب پكيج شوفاژ ديواري
 • دودكش و ضوابط مربوطه
 • سرويس منوال
 • سختي آب و تدابير لازم