مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 07/02/1398
شروع كلاس 14/02/1398
پايان كلاس 07/03/1398
زمان برگزاری شنبه تا سه شنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 05/02/1398
پايان كلاس 30/03/1398
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستم حرارت مرکزی
مهلت ثبت نام 07/02/1398
شروع كلاس 14/02/1398
پايان كلاس 28/03/1398
زمان برگزاری (16الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
نصب وتعمیر پکیج
مهلت ثبت نام 05/02/1398
شروع كلاس 12/02/1398
پايان كلاس 30/03/1398
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 20/02/1398
شروع كلاس 27/02/1398
پايان كلاس 31/03/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
لوله کشی آب ساختمان
مهلت ثبت نام 20/02/1398
شروع كلاس 06/03/1398
پايان كلاس 28/03/1398
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره یکماه ونیم
نصب دیوارپوش-کاغذدیواری
مهلت ثبت نام 25/02/1398
شروع كلاس 20/03/1398
پايان كلاس 28/03/1398
زمان برگزاری 10الی14
مدت دوره 12ساعت
کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 20/02/1398
شروع دوره
20/03/1397
پايان دوره
30/04/1398
زمان برگزاری روزهای فرد
مدت دوره 70ساعت