مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 26/10/1398
شروع كلاس 30/10/1398
پايان كلاس 27/11/1398
زمان برگزاری شنبه تا دوشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 30/10/1398
شروع كلاس 07/11/1398
پايان كلاس 28/12/1398
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 80ساعت
درودگری(نجاری)
مهلت ثبت نام 26/10/1398
شروع كلاس 29/10/1398
پايان كلاس 27/12/1398
زمان برگزاری 18تا21 زوج
مدت دوره دوماهه
نصب وتعمیر پکیج
مهلت ثبت نام 30/10/1398
شروع كلاس 12/11/1398
پايان كلاس 14/12/1398
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 25/08/1398
پايان كلاس 25/09/1397
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
لوله کشی آب ساختمان
مهلت ثبت نام 30/10/1398
شروع كلاس 15/11/1398
پايان كلاس 25/12/1398
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره یکماه ونیم

پارکت لمینت دیوارپوش
مهلت ثبت نام 30/10/1398
شروع كلاس 11/11/1398
پايان كلاس 18/11/1398
زمان برگزاری 11الی15
مدت دوره 25ساعت
دوره کامل کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 25/10/1398
شروع دوره
28/10/1398
پايان دوره
27/12/1398
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره 10 ساعت