مجتمع فنی پیوند داده ها

  • 1
  • 2
  • 3

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


فرصتهای خوب شغلی

مجتمع آموزشی پیوندداده ها

برای تسهیل درامــــــر کارجویـــان مدتهاست،
پل ارتباطی محکم بین کارفـرماوکارجو میباشد.
ازآنجایی که کارفرمایان نیاز مبرم به نیـــــــروی متخصص را همیــــشه احســـــاس میکنند به ســـراغ موسســـــات معتبرآموزشی رفته و نیروی کار خود را طلب میکنند.
بدیهی است که درماه فکس وایمیلهای زیادی درزمینه نیروی ماهربه ما ارسال میگردد.

باشد که قدم کوچکی در زمینه اشتغال برداریم.


* نیاز به سرویسکار کولرگازی در یک شرکت خدمات بازرگانی تاریخ1/3/97


* نیاز به تعمیرکار آسانسور با حقوق مکفی وبیمه                 تاریخ10/4/97


* نیاز به نصاب دوربین مداربسته در یک شرکت فنی مهندسی            تاریخ20/04/97


* نیاز به نصاب درب وریل آسانسور در یک شرکت آسانسورسازی         تاریخ12/04/97


* نیاز به برقکارساختمان در یک واحد فنی        تاریخ2/04/97


کارآموزان برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی موسسه پیوند داده ها تماس بگیرید

"خانم غنی نژاد روزهای فرد ساعت 11الی 16"