مجتمع فنی پیوند داده ها

 • 1
 • 5
 • 6
 • 7

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


دوره تکمیلی MDF

شهریه: 2450000 تومان

02188481500
CHOOBSHO@ کانال تلگرام

دوره تکمیلی MDF

     • آموزش محاسبات برشکاری
 • آموزش چگونگی برشکاری
 • آشنایی با دستگاههای برش
 • آموزش چگونگی مونتاژ mdf
 • آموزش قطعات برش خوردهpvc
 • آموزش روشهای فیتینگ زدن
 • آموزش چگونگی نصب ورق 3میل پشت یونیتها
 • آشنایی با قیمتهای دست مزد
 • معرفی انواع mdfهای بازار وقیمتها
 • حمایت شما برای زدن کارگاه یا کار در کارگاهها